Ürünler

Keten Kompozitler

Düşük Karbon Yayılımlı Malzeme

Keten sıra dışı ekolojik özelliklere sahiptir. Doğal Avrupa liflerinin yenilikçi endüstriyel pazarlarda giderek daha fazla görülmesinin nedeni de budur. Endüstriyel sektörler bu günlerde üretim yöntemlerinin sürdürülebilir gelişiminin yollarını aramaktadır.

Keten lifleri mükemmel mekanik özellikleri sayesinde, kompozit dünyasında sentetik liflere oranla çok daha fazla rekabet edebilmektedir.

Ürünler
Termoset İçin Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lifler
Termoset İçin Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lifler
Termoplast İçin Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lifler
Termoplast İçin Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lifler
Önceden Reçine Emdirilmiş Şerit Şeklinde Kesilmiş Tek Yönlü Lif 50/50 LI/PP
Önceden Reçine Emdirilmiş Şerit Şeklinde Kesilmiş Tek Yönlü Lif 50/50 LI/PP
Dokumalı Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lif 50/50 LI/PP
Dokumalı Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lif 50/50 LI/PP
Termoset Uygulamalar İçin Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lif
Termoset Uygulamalar İçin Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü Lif
En Son Gelişmeler

Keten lifleri doğası gereği yeşildir. Ancak, %100 olarak yenilenebilir bir hammadde için bu sürdürülebilir liflerin aynı zamanda geri dönüştürülebilir, toprakta çözünebilir ve gübre haline gelebilir niteliklerde olması gerekir. Dahası, hem olağan dışı derecede sağlam hem de zayıf bir materyaldir. Keten lifleri, cam liflerle (2.54 p (g/cm³)) ve diğer kompozit liflerle karşılaştırıldığında yüksek oranda katı ve titreşim soğurucu ve de düşük yoğunluklu (1,4 p (g/cm³)) özelliktedir. Termal ve akustik izolasyon için de sayısız ekolojik fayda sunmakta ve çevresel etkileri sınırlandırmaktadır. Düşük aşınma özelliği keten liflerinin yadsınamaz bir özelliğidir.

İşleme Örneği
processing example

Kompozitlerdeki en iyi mekanik özellikler tümüyle tek yönlü bir katman kullanılarak elde edilir. Yani ipliklere, kumaşlara veya keten fitillere uygulama yoluyla elde edilmez. Tek yönlü katmanlar fazlaca mekanik özelliklere sahiptir, çünkü bükülme ve büzüşme açısından zayıftırlar. Çapraz katlı bir ketenin Tek Yönlü (UI) katman kaşesi ve PP kalıbı bir lif hacminin %35lik diliminde 10 GPa daha fazla katılaşma getirir. Bunun anlamı, bir kompozitteki sağlamlığın 130 MPa ve yoğunluğun 1,05 g/cm³ değerinde olmasıdır. (kaynak JEC Kompozitleri). Yıllara dayalı taraktan geçirme deneyimiyle Procotex, müşterileri için günümüzde m² başına ağırlık ve lif bakımından hayli düzenli şekilde Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü (UD) keten lif sağlayabilmektedir.

Procotex, Önceden Reçine Emdirilmiş Tek Yönlü (UD) keten liflerini hem Termoplast hem de Termoset pazarlarına sunabilmektedir. Müşterilerle işbirliği içinde, düz şerit formundaki Tek Yönlü (UD) keten lifleri (rafya), (yayılmış kısa lifli kumaşlar) gibi yan ürünler de sağlanabilmektedir.

video
Uygulamalar
Otomotiv
Otomotiv
Rekreasyon
Rekreasyon
Kompozit
Kompozit
Havacılık/Nakliye
Bağlantılar
Havacılık/Nakliye Bağlantılar